Házszentelő és csángó ballagás Gyimesfelsőlokon

Nem élek-e vissza helyzetemmel, a Debreceni Katolikus Figyelő hasábjaival és olvasóinak türelmével, amikor Gyimesfelsőlokról szólok? Azért merek ennek a témának most ennyi helyet szentelni, mert olvasóink közül igen sokan, sokféle formában segítettek a lehetetlennek látszó terv megvalósulásában. Illendő tehát tolmácsolni a köszönetet.

Hisszük, hogy a Szentlélektől kaptuk feladatul a Sziklára Épített Ház megvalósítását, s most, a Szentlélek évében, Szentháromság ünnepén elébe helyeztük munkánk első gyümölcseit. A csíksomlyói Szűzanya bátorító oltalmáért is nehéz szavakban köszönetet mondani. A Szentlélek ajándéka a Szent Erzsébet Líceum is, amely hozzájárulhat a keresztény magyarság megmaradásához és felemelkedéséhez.

Lehetetlen nem észrevenni az isteni gondviselést abban is, hogy amikor 1993 pünkösdjén az épület alapkövét leraktuk, a keresztény magyar jövő élő "alapköveiként" kiscserkészeket avattunk, most pedig - a Sziklára Épített Ház felszentelésekor, a Szentháromság ünnepén - innen léphettek az életbe az első, itt érettségiző csángó diákok. Anyagi és szellemi, testi és lelki, emberi és isteni erők termékeny egymásba fonódásából született a Sziklára Épített Ház.

A gyimesfelsőloki ünnepségre több ezren jöttek el, akik közül talán sokan csak most értették meg, hogy ez a hely arra van hivatva, hogy a szétszóródott magyarság keresztény gyökereit táplálja. A község vezetői azzal adták jelét e felismerésnek, hogy az ünnepség előestéjén Gyimesfelsőlok díszpolgáraivá fogadták azokat, akik a legtöbbet tették a Sziklára Épített Házért és a Szent Erzsébet Katolikus Líceumért. Örömünkben osztozott Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke is. Az iskola népviseletbe öltözött diákjai lóháton és feldíszített szekereken vonultak végig a falun, és hintóval várták őt és a csíkszeredai püspököt. Előző nap állították helyére a székelykaput, amelynek felirata örök üzenet: "Őseidnek szent hitéhez, nemzetséged gyökeréhez, ne légy hűtlen soha!"

Bosák püspök úr volt a főcelebráns. Szentbeszédében a Szentháromság ünnepének gazdag mondanivalóját kapcsolta a ballagás alkalmához. Már a szentlecke (Róm 5,1-5) szavai is jól kifejezték érzéseinket: "A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által." Az evangélium pedig mi is lehetett volna más, mint Jézus búcsúbeszédének részlete (Jn 16,12-15): "Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá... Az igazság Lelke elvezet titeket a teljes igazságra."

Szentmise után vette kezdetét a ballagási ünnepség. A köszöntők sorát a gyulafehérvári segédpüspök, Tamás József ünnepi beszéde nyitotta meg. Alapítványunk nevében Fodor András atya emlékezett a kezdetekre és kérte a végzős diákok hűségét a szülőföldhöz, az egyházhoz és az itt elsajátított keresztény testvériesség szelleméhez.

Az iskolaalapító osztályfőnök, Berszán atya meghatottan köszönte meg első diákjainak az együtt töltött nehéz és kalandos éveket. Ő sem igen tudja, öröm-e vagy a fájdalom csalta szemébe a könnyeket, amikor a szeretettel építgetett fészekből kiröppent az új évezredbe 29 dédelgetett fióka, akiket ő tanított meg repülni! A műsor, a diákok köszöntői és a Szózat dallama után a kápolnatérben és a karzatokról felzúgott a Te Deum, majd Berszán atya pezsgős koccintásra hívta a ballagó diákjait.

A debreceni KÉSz Sziklára Épített Ház Alapítványa díszes ajándék-albumban örökítette meg a ház történetét. A tervek szerint ez fogja képezni a Líceum első évkönyvének törzsanyagát. Sok munka vár még ránk. Legfontosabb lenne most a menza kialakítása. Alapítványunk tehát továbbra is a régi szeretettel kéri a támogatást. (11100609 - 19128850 - 10000001). De ha minden el is készül egyszer, akkor sem hagyhatjuk magukra a gyimesfelsőlokiakat, hiszen a csíksomlyói élmények, a pápalátogatás emlékei, a közös építkezés, a sok közös imádság és baráti együttlét meg ez az ünnep tertvérekké kovácsolt minket. Mindörökké!

Keresztesné Várhelyi Ilona.