Cserny István

                        English version 

Főbb tevékenységek

 • Felületkutatás és az atomi környezet hatásának tanulmányozása elektronspektroszkópiai módszerek felhasználásával. (Az alkalmazott módszerek: XPS = röntgengerjesztéses
  fotoelektron spektroszkópia, X-AES = röntgengerjesztéses Auger-elektron spektroszkópia,
  AR-XPS
  = szögfeloldású röntgen- fotoelektron spektroszkópia, HAXPES =kemény röntgen- gerjesztéses fotoelektron spektroszkópia). )
 • Felületi és határrétegek kémiai állapotának analízise elektronspektroszkópiai módszerekkel.
 • Klaszter molekulapálya számolások a felületkutatáshoz kapcsolódó elektronspektroszkópia méréseink értelmezéshez, illetve modellezéséhez (DV-Xα, Wien 2k).
 • Módszer és műszerfejlesztés 
 • Diplomamunka témavezetés 
 • Linux alapú alhálózat üzemeltetése és adminisztrációja (CentOS, korábban SuSE és Red Hat)