Elektronspektroszkópiai és Anyagtudományi Osztály


Elektronspektroszkópiai Laboratórium
Felületkutatás elektronspektroszkópiai módszerek felhasználásával  (bővebben » )
 • Felületi és határrétegek kémiai állapotának analízise elektronspektroszkópiai
  (XPS és X-AES) módszerekkel 
 • Elektronspektroszkópia módszerek és berendezések fejlesztése
Multirétegkinetika és Szerkezetvizsgálati Laboratórium
Felületvizsgálat szekunder semleges-részecske tömegspektométerrel (SNMS)és szekunder ion tömegspektrométerrel (SIMS) (bővebben » )
 • mélységi koncentrációprofil meghatározása tudományos és ipari alkalmazásokhoz
 • szennyezők és adalék komponensek mélységi eloszlásának feltérképezésére minőségbiztosításhoz
 • eltemetett határrétegek vizsgálata
 • környezeti analízis
Röntgenspektroszkópiai Laboratórium
Összetétel és anyagszerkezet vizsgálata röntgensugaras módszerekkel. (bővebben » )
 • Elemi összetétel meghatározása szilárd, por és folyadék mintákban
  röntgenfluoreszcencia (XRF) technikával.
 • Kristályos anyagok szerkezetének vizsgálata röntgendiffrakció (XRD) módszerrel.
Alacsony Hőmérsékleti Fizikai Laboratórium
 • magashőmérsékletű szupravezetők elektromágneses tulajdonságainak kísérleti vizsgálata
 • a 'vortex anyagok' (vegyes állapotú örvények a szupravezetőben) fizikájának tanulmányozása
 • nanokristáylos ötvözetek mágneses tulajdonságainak vizsgálata