Linux

Tudományos célú alkalmazások


Az alábbi lista a teljesség igénye nélkül mutat be néhány érdekes és hasznos programot, melyek komoly érdeklôdésre tarthatnak számot a fizika, a matematika és a kvantumkémia területén dolgozók részérôl. A kivilágított (kiválasztható) hivatkozásokon keresztül további információhoz juthatunk, illetve az illetô programot tároló FTP szerverre léphetünk.

Yorick interpreter
Tudományos alkalmazásokhoz készült programnyelv. Szintaktikája a C nyelvre emlékeztet, de annál jóval egyszerûbb (pl. elmaradhat a deklarációs rész). Fô erôssége a vektorokkal való mûveletvégzés. Más felépítésû gépek bináris adatformátumának kezelésére is képes. Elsôsorban nagyobb programcsomagok (pl. szimuláció) mellé, adat elô- és utófeldolgozására javasolják. Az adatsorok egyszerû parancsokkal megjeleníthetôk. Forrásnyelven áll rendelkezésre, GNU gcc-vel fordítható. X11 grafikus környezetet igényel.

SCILAB
Mátrixmûveletekre kihegyezett programcsomag, amely numerikus és szimbolikus(?) számolások elvégzésére alkalmas. X11 környezetben az eredmenyek grafikusan is megjeleníthetôk.
Megjegyzés: nem azonos a Windows alatt mûködô MatLab programmal!!!

MuPAD symbolic algebra package
Szimbolikus algebrai csomag. Az egyszerûbb változat szöveges terminálról is futtatható, X11 környezetben pedig kiváló ábrázolási lehetôséghez is jutunk, s a több mint 1000 oldalnyi on-line dokumentációt is elérhetjük. Az ATOMKI FTP szerverén egy régebbi verzió található (4 db. 1.44 floppyra való anyag), ennél fejletteb változat is létezik már. A program ingyenes, viszont a teljesértékû (korlátozásmentes) használathoz regisztráltatni kell, s a válaszképpen kapott egyedi kulcsszóval lehet a beépített korlátozásokat feloldani. A wester.dvi dokumentum számos példán keresztül mutatja be a program használhatóságát.

Maple V demo
Egy mûködôképes demóváltozat, amely az ismerkedésen kívül kisebb feladatok megoldására is alkalmas (a korlátozás nélküli változat természetesen jó pénzért megvásárolható a Maplesoft cégtôl). A program szöveges üzemmódban a maple parancssal futtatható míg X11 környezetben az xmaple paranccsal célszerû indítani. Ez utóbbi esetben az ábrázolási lehetôségek is rendelkezésre állnak.
Megjegyzés: X11 R6 környezetben nem jelenik meg az ábrázolás ablaka, ha az /usr/lib/X11/nls könyvtár nincs installálva. (ez egy Linux gyûjteménybôl, vagy az X11 R5 kiadásból könnyen pótolható)

MOPAC 7
Szemiempirikus molekula modellezô program. A lefordított változat közepes méretû (max 30 db. H és további 30 db. "nehéz" atom) molekula vagy klaszter modellezésére, geometriai optimalizalására alkalmas. Public Domain változata a FORTRAN forráskódot is tartalmazza. A mellékelt patch-ek alkalmazása után Linux alatt f2c + gcc-vel lefordítható. Az idômérés és a dátum kikérdezéséhez szükséges etime és fdate FORTRAN-ból hívható eljárások más program adaptáláshoz jól használhatók.

GAMESS homepage [in USA!]
Ab initio molekula modellezô programcsomag. Gauss típusú hullámfüggvényekkel dolgozik, a bemenô paraméterektôl függôen összelektron vagy vegyértékelektron módszerrel. A program ingyenes, de nyilvános FTP szerverre nincs kirakva, E-mail-ben rendelhetô meg a szerzôktôl (lásd a hiperlinken elérhetô GAMESS honlapot).

RASMOL
A RASMOL program (melynek Windowsos változata is létezik) elsôsorban molekula modellek nézegetésére, forgatására szolgál. A képernyôn látható színes-szagos képet azután PostScript fájlba vihetjük, nyomtathatjuk. Többféle adatformátumot ismer (XYZ, PDB) ezek közötti konverzióra is alkalmas. X11 grafikus környezetet igényel.

PLATON
A krisztallográfiai célokra kifejlesztett program fô erôssége a szimmetriamûveletek automatikus elvégzése, s az egymással kapcsolatban (kötésben) álló atomcsoportok felismerése, elkülönítése. X11 grafikus környezetben a klaszter megjeleníthetô, forgatható, az eredmény rajzgépre (fájlba) vihetô. Részletes lista készíthetô az atomok koordinációja, atomi távolságok és kötésszögek és a hômozgás okozta pozícióbizonytalanságok meghatározásával.

A föntinél teljesebb, angol nyelvû összeállítások

Scientific Applications for Linux (http://lusk1.mines.edu/hjjou/linux_prg.html)
Herng-Jeng Jou összeállítása, melyben kereskedelmi szoftverek demo változatainak és ingyenes programok beszerzési lehetôségeit ismerteti. A programokat témakörök szerint csoportositva mutatja be. Egy HELYI MÁSOLAT található itt!

Linux Software for Scientists (http://hydra.tamu.edu/~baum/linuxlist.html)
S. Baum összeállítása, melyben a tudományos célokra (is) használható szoftvereket betûrendes sorrendben mutatja be. A rendkívül gazdag listáról egy HELYI MÁSOLAT található itt!


URL of this page: http://esca.atomki.hu
last modification:
Page maintained by Istvan Cserny   <cserny@atomki.hu>