Az alábbi írás a Nemes Marcus által közzétett magyar fordítás felhasználásával készült


Matematikai és eseményalgebrai bizonyítási eljárások

amit mindig is tudni akartál a matematikáról, de sohasem mertél megkérdezni

Bizonyítás példával:

A szerzõ bizonyít n=2 -re, és kijelenti, hogy az eljárás nyilvánvaló általános esetben is.

Bizonyítás megfélemlítéssel:

"triviális".

Bizonyítás zavart tanerõk által:

A professzor A-t mond, B-t ír, C-re gondol, a további képletekben D-vel számol. Az eredmény E, holott F lenne a helyes megoldás.

Bizonyítás a jelölések halmozásával:

A legjobb, ha legalább négy különféle abc-t és sokféle egyéb jelet használunk., amikor már nem elég a görög ABC az érdeklõdõ hallgatók elriasztásához. Egy rövid kiterõ a különleges héber jelekhez valószínûleg elnémítja a leghangosabb kételkedõket is.

Bizonyítás kihagyással:

Bizonyítás összezavarással:

Egy sor hosszú, összefüggéstelen, valós, vagy jelentõség nélküli, szintaktikusan hasonló kijelentést használunk. Miközben a feszülten figyelõ hallgató megpróbálja tartani a fonalat, a jelölések halmozásának egyidejû alkalmazásával végleg összezavarjuk.

Bizonyítás személyes hivatkozással:

"Az operátor koordinátarendszer- független. (W. Smith, szemelyes közlés)"

Bizonyítás elérhetetlen irodalommal:

A szerzõ egy egyszerû segédtételét idézi egy elméletnek, amelynek könnyen utána lehet olvasni, mégpedig a Szlovén Filologiai Társaság 1883 évi körlevelében. Ez a bizonyítási mód teljesen kimerítõ, és a publikációkban évtizedek óta elõszeretettel alkalmazzák. (Lásd: diplomamunkák, vagy habilitáció irodalomjegyzékek.)

Bizonyítás rekurzív irodalommal:

Az A forrásban az 5. mondat a B forrás 3. mondatából következik, emez viszont a C forrás 6.2 alpontjának logikus következménye, amit viszont teljesen triviális módon levezethetünk az A forrás 5. mondatából.

Bizonyítás pszeudobizonyítással:

Az idézett mondathoz még csak hasonló sem fordul elõ a megadott irodalomban.

A törlés módszer:

A bizonyitás döntõ pontjait a felirásuk után azonnal töröljük. (jobb kézzel írni, ballal törölni)

Bizonyítás metabizonyítással:

Adunk egy eljárást, amivel a bizonyítási út létrehozható. Az eljárásunk helyességét bármelyik fenti módszerrel ellentmondást nem tûrõen bebizonyítjuk.

Bizonyítás autoritással:

"Ennek igaznak kell lennie. Forster is így írta a könyvében."

Bizonyítás szerzõi kritikával:

"Ez semmiképpen sem lehet igaz, hiszen Jaenich is ezt írta a könyvében."

Kapitalista eljárás:

"A nyereségmaximum esete akkor áll fenn, ha semmit sem bizonyítunk, mivel akkor fogyasztjuk a legkevesebb krétát."

A K.A.T.-eljárás:

"Ki akarja tudni?"

Bizonyítás a rossz problémára való redukálással:

"Ahhoz, hogy megmutassuk, hogy ez egy leképezés az S-szaturált ideálok halmazára, redukáljuk a problámat a Riemann-i feltevésre."


URL of this page: http://esca.atomki.hu
last modification:
Page maintained by Istvan Cserny   <cserny@atomki.hu>