Kiegészítő szoftver elemek: MPICH, PVM, LAM


Előző oldalKövetkező oldalHome


Amint a bevezetőben elmondtuk, a hálózati kapcsolaton keresztül kommunikáló gépeken végzett párhuzamos feldolgozáshoz szükség van valamilyen üzenettovábbító mechanizmusra. Ennek szabványos és hordozható (azaz többféle operációs rendszeren változtatás nélkül használható) specifikációja az MPI (Message Passing Interface). Az MPI-vel fejlesztett párhuzamos programok a forráskód módosítása nélkül egyaránt futtathatók néhány munkaállomásból álló fürtön és nagyméretű szuperszámítógépen. Az MPI-nek legalább három olyan szabadszoftver implementációja ismert, ami Linux alatt használható:

LAM (Local Area Multicomputer) az MPI 1.1 szabvány teljes megvalósítása. Lehetővé teszi, hogy az MPI programok egyedülálló vagy fürtbe kötött Linux rendszeren fussanak, a TCP/UDP socket kommunkikációt használva. A LAM csomag néhány futtatásvezérlő illetve hibakereső segédeszközt is tartalmaz. Ingyen letölthető az University of Notre Dame címéről: (http://www.osc.edu/lam.html).

Az MPICH (MPI Chameleon)az MPI 1.1 szabványnak egy nagymértékben hordozható, teljes megvalósítása. a LAM-hoz hasonlóan ez is használható különálló Linux rendszerek, vagy hálózatba avagy fürtbe kötött gépek esetén. A hangsúly azonban ennél kifejezetten a hordozhatóságon van, hogy minél egyszerűbben lehessen beleépíteni újabb rendszerekbe, a "csatornaillesztő" öt függvényhívásának, vagy - a jobb teljesítmény eléréséhez - a teljes MPICH ADI (Abstract Device Interface - absztrakt eszközillesztő) implementálásával.

Az AFMPI (Aggregate Function MPI) egy újabb szabványnak, az MPI 2.0-nak egy részhalmazát valósítja meg, az AFAPI-ra épülve. Az AFAPI az MPI-től és a PVM-től eltérően, a meglevő hálózati kommunikációs lehetőségekre (socket programozás) kíván hordozható absztrakt interface réteget építeni, hanem a PAPERS (Purdue's Adapter for Parellel Execution and Rapid Synchronization) harverspecifikus és alacsonyszintű könyvtárra épül, a kis késleltetésű kommunikáció megvalósítása érdekében.

A PVM egy széleskörűen elterjedt programkönyvtár és segédeszköz, amely a párhuzamos feldogozást támogatja, heterogén összetételű UNIX hálózatokban. A PVM és az MPI összehasonlításával és a különbségeik megállapításával foglalkozik a PVM and MPI: A Comparison of Features című PostScript iromány.

A Gemini projekt keretében a LAM 6.1, a PVM3 valamint az MPICH 1.1.x változatával szereztünk tapasztalatokat. Red Hat 5.2 alatt a LAM instabil volt, rendszerfennakadásokat okozott. A PVM3 kissé komplikáltnak tűnt, de a Vast HPF fordító csak a PVM-mel volt hajlandó együttműködni, így ennek használatához a PVM nélkülözhetetlen. Kellemes tapasztalatokat szereztünk az MPICH-val. Ennek sikeres használatbavételéhez az MPICH honlapjáról be kell szerezni a javításokat is (enélkül Red Hat 6.0 alatt nem is sikerült működésbe hozni). Legegyszerűbb az egyesített javítást (unified patch) beszerezni, s a "foltozást" a honlapon található leírás szerint elvégezve fogjunk a fordításhoz, installáláshoz.


Előző oldalKövetkező oldalHome


Gemini Projekt Elekronspektroszópiai Osztály, MTA ATOMKI, Debrecen