Célkitűzések


Előző oldalKövetkező oldalHome


Az osztályunkon folyó elektronspektroszkópiai kutatások kísérleti eredményeinek értelmezéséhez 1992 óta használunk atomi illetve molekulapálya módszerrel végzett elméleti számolásokat. Egy nemzetközi tudományos együttműködés keretében jutottunk hozzá Prof. H. Adachi (Kyoto University, Japán) DV-Xa programjához, amelyet az azóta eltelt évek során eredményesen használtunk foszfátok, szulfátok, ónoxid és más vegyületek valenciasáv XPS vagy törzs-valenciasáv Auger spektrumainak értelmezésére, Auger paraméterek kémiai környezettől való függése ill. nemesfém ötvözetekben jelentkező töltésátadás elméleti becslésére.

Több kutatási témánknál is a szűkös számítástechnikai kapacitás lett a továbblépés legfőbb akadálya. Például:

Mindezek nem is a központi egység (CPU) számolási teljesítményével kapcsolatban támasztott magas igényük miatt jelentenek komoly problémát (kellő türelemmel elvileg bármekkora számolás eredménye kivárható), hanem amiatt, hogy mind az operatív mind a háttértároló igényük (300-600 MB memória és min. 5 GB diszk) jelentősen meghaladja a korábban általunk használt gépek lehetőségeit.

A közvetlen igények kielégítését egy kommersz alkatrészekből összeállított, nagyteljesítményű munkaállomás (dual PII/350 MHz CPU, min. 512 MB RAM, 2x4,5 GB SCSI diszk) beszerzésével kívánjuk megoldani, mivel a tömegtermékek piacára jellemző árverseny miatt ez nyújtja számunkra a legkedvezőbb teljesítmény/ár arányt.

A későbbi továbbfejlesztést nagysebességű lokális hálózatba kötött gépekkel, párhuzamos feldolgozással látjuk megvalósíthatónak. Megjegyzendő, hogy az első lépcsőben beszerezni kívánt duálprocesszoros gép is csak párhuzamos feldolgozással használható ki. A kétprocesszoros architektúra mellett az szólt, hogy nagyobb teljesítményű (pl. 700-800 MHz-es) processzor nem volt kapható, s ha lett volna, akkor is aránytalanul sokba került volna. Így tulajdonképpen a tejesítmény/ár arány optimalizálása miatt már az "első kapavágásnál" elköteleztük magunkat a párhuzamos feldolgozás mellett.

A lokális hálózat kialakításánál elsősorban arra törekedtünk, hogy kedvező árfekvésű kommersz alkatrészekkel, minél nagyobb átviteli sebességet érjünk el. A tervezett költségkeret csak SOHO kategóriájú (SOHO = Small Office - Home Office) eszközökkel és lengő kábelezéssel tette elérhetővé a 100 Mbit/sec sebességű helyi hálózat kialakítását. Ez ugyan kompromisszum, a minőséget illetően, de egy nagyságrend előrelépést jelent az intézeti hálózat 10 Mbit/sec sebességéhez képest. (Mint tudjuk, hálózatba kötött gépeken végzett párhuzamos feldolgozásnál a mai nagyteljesítményű processzorokhoz viszonyítva a hálózati forgalom a legszűkebb keresztmetszet!)

Hasonlóan fontos szempont volt számunkra az is, hogy a helyi hálózat biztonságosan el legyen választva a külső hálózattól. Ezt úgy terveztük megoldani, hogy a védeni kívánt számítógépeket az új helyi hálózatra csatlakoztatjuk, a helyi és a nyilvános hálózat összekapcsolására szolgáló, tűzfal funkciót is ellátó átjárót pedig - költségkímélés céljából - egy már meglévő gépünkből alakítjuk ki.

Mind a munkaállomás, mind a hálózati átjáró üzemeltetését Linux operációs rendszer alatt kívánjuk megoldani. Ez a többfelhasználós, többfeladatos hálózati operációs rendszer nyitottsága és flexibilitása mellett skálázhatóságával tűnik ki: a 386-os PC-től a 140 db. Pentium Pro (vagy Digital Alpha) gépből összeállított szuperszámítógép teljesítményű klaszterig egyaránt hatékonyan használható. Programellátottsága is nagyon jó, UNIX kompatibilitása miatt a többnyire FORTRAN vagy C nyelven írt tudományos programok futtatásához és fejlesztéséhez nagyon jó környezetet biztosít. A számunkra legfontosabb molekulamodellező programok (DV-Xa, GAMESS, MOPAC) mellett számos más tudományos célú program is rendelkezésünkre áll. A fordítóprogramok választéka (GNU C/C++ fordító, valamint g77, f2c, Vast F90, Vast HPF Fortran fordítók) pedig több mint kielégítő.

A technikai részletekről, illetve az eddig megvalósított rendszerrel szerzett tapasztalatokról a következő fejezetekben számolunk be.


Előző oldalKövetkező oldalHome


Gemini Projekt Elekronspektroszópiai Osztály, MTA ATOMKI, Debrecen