Homo Primitivicus receptjei

Homo Commodus világéletében kényelmes ember volt. A számítógépet is csak azon a szinten kultiválta, ami a napi munka során felmerülõ problémák megoldásához feltétlenül szükséges volt. A fölösleges sallangokat, s a szükségtelen általánosításokat gondosan elkerülte. Ars poetikáját Petõfi kiforgatott soraival így fogalmazta meg:

Irigyei azonban nem nézték jó szemmel hõsünk megkapó egyszerûséggel megfogalmazott megoldásait, s elõbb a háta mögött, majd szembe is Homo Primitivicus-nak csúfolták. Rajta is ragadt ez a név, melyet nyilván szuboptimális algoritmusai, sebtében összetákolt bugyuta programocskái miatt aggattak rá. Ezekbõl a "gyöngyszemekbõl" néhányat most közreadunk - no, nem a megoldás "szépsége" miatt, hanem a gondolatébresztés szándékával: nem kell minden apró feladathoz kicicomázott programot kifejleszteni, pláne ha az életben csak egyszer használjuk!

Búcsúzóul még megtekinthetjük Homo Primitivicus arcképét (kb. 14 kbyte). Megjegyzéseket (és a hódolók leveleit) szívesen látjuk, melyeket a <mailto:/dev/null> címre szíveskedjenek küldeni!


URL of this page: http://esca.atomki.hu
last modification:
Page maintained by Istvan Cserny   <cserny@atomki.hu>