Kémiai MIME Típusok

A projektet Henry Rzepa (Imperial College Chemistry Department) és Benjamin Whitaker (School of Chemistry, Leeds University) dolgozta ki.

Lényege: HTML dokumentumokban 3D struktúrákat (molekulát) leíró adatállományra hivatkozhatunk, melyet a WWW böngésző (Netscape, Mosaic, stb.) a hálózaton keresztül letölt, s egy olyan grafikus programnak ad át, amelynek az adatokat értelmezni tudja (RasMol, XMol). Az új ablakban megjelenő kép térben forgatható, skálázható, átszínezhető, az ábrázolás módja megváltoztatható. További előny, hogy a hálózaton kb. 100-szor kevesebb adatot kell átvinni.

Installálás a kliens oldalán

A felhasználók saját könyvtárában levő .mailcap állományba írjuk bele az alábbi sorokat:
chemical/x-pdb; xterm -T "RasMol" -e rasmol -pdb %s 
chemical/x-xyz; xterm -T "RasMol" -e rasmol -xyz %s 

A kémiai Mime típusok alkalmazása szerver oldalon

Első használatkor a httpd démon konfigurációs állományai között található mime.types nevűben meg kell adni, hogy az xyz vagy pdb típusjelzésű állományokat chemical/x-xyz ill. chemical/x-pdb fejléccel kérjük ellátni. Ezt írjuk bele:
chemical/x-pdb   pdb
chemical/x-xyz   xyz

HTML dokumentumokban többnyire hivatkozások (Anchor tag) formájában alkalmazzuk a kémiai Mime típusokat. Ehhez előbb készítsük el az adatállományt PDB vagy XYZ formátumban, majd adjuk meg az állomány nevét egy "Anchor tag"-ban.

minta.html (részlet)

....
<a href=so4.xyz> <img src=so4.gif> </a>

A fenti sor hatására az so4.gif állománynevű ábra jelenik meg a dokumentumban, s ha a kliens oldalon a képre kattintunk, akkor letöltődik az so4.xyz nevű adatállomány, meghívásra kerül a RasMol program és megkapja a letöltött adatokat.

A hivatkozott so4.xyz állomány

  5
  SO4 klaszter (units=Angs)
  S1  0.00  0.00  0.00
  O2  0.85  0.85  0.85
  O3  -0.85 -0.85  0.85
  O4  0.85 -0.85 -0.85
  O5  -0.85  0.85 -0.85

Irodalom:

 1. Chemical Applications of the World-Wide-Web System, RCS Chem. Comm. 17 (1994) 1907-1910
 2. Hyperactive Molecules and the World-Wide-Web Information System, Perkin Transactions 2 (1995)

URL of this page: http://esca.atomki.hu
last modification:
Page maintained by Istvan Cserny  <cserny@atomki.hu>