A Microstick Plus kártya

A fejezet tartalma:

A Microstick Plus nem önálló fejlesztői kártya, csupán a Microstick kártyát egészíti ki perifériákkal. A Microstick Plus kártyához tehát szüksége lesz egy Microstick kártyára is! 

A Microstick Plus gyakorlópanelen a következő perifériák találhatók:

A Microstick Plus kártya részletes ismertetése és dokumentációja a microstickplus.com honlapon található.
1. ábra: Microstick és a Microstick Plus kártya

A Microstick Plus kártya beüzemelésének lépései:

  1. Vásároljon egy Microstick Plus kártyát (forgalmazója a ChipCAD Kft.)! A kártya használatához szüksége lesz egy Microstick-re is, tehát ha azzal még nem rendelkezik, akkor a Microstick Plus kártyával együtt szerezze be azt is!
  2. Töltse le és bontsa ki a PIC-kwik projekt szoftver segédletéből a microstickplus_examples.zip állományt! Ez csupán abban különbözik a az ugyanott található code_examples.zip állománytól, hogy a chap08, chap09, chap10 és chap11 fejezetek mintapéldáinak projektjei már a Microstick Plus kártyához vannak beállítva.
  3. Csatlakoztassa a számítógéphez a Microsticket és a Microstick Plus kártyát is egy-egy mini USB-B kábellel, majd felismertetéskor telepítse a Microchip honlapjáról letölthető meghajtót (a telepítéshez a www.microchip.com/MCP2200 címről a "MCP2200 Drivers and Utilities v2.0" ZIP állományt töltse le és bontsa ki)!
  4. A kártya sikeres felismertetése után előbb a chap08 mappában található echo.mcp, majd a reset.mcp projektek újrafordítása és a kapott HEX állomány letöltése után indítsa el a Bully Bootloader programot, és a fenti programok kipróbálásával ellenőrizze a kommunikációt!
  5. A példaprogramok lefordításakor, illetve a PIC24 támogatói könyvtár használatakor a HARDWARE_PLATFORM nevű makrót MICROSTICK_PLUS értékkel kell definiálnia a lib/include/pic24_libconfig.h állományban!
Fontos megjegyezni, hogy a Microstick Plus kártya egyes eszözei csak akkor működnek, ha a PIC24 mikrovezrélő RA3 kimenetét magas szintre húzzuk! Ez a kimenet kb. 3,15 V tápfeszültséget biztosít a kártyán található perifériáknak (kivéve az MCP2200 USB-UART átalakítót, amely külön tápellátást kap az USB csatlakozóról).

A Microstick Plus kártya használatához javasolt alapértelmezett beállítások

  1. HARDWARE_PLATFORM = MICROSTICK_PLUS (ennek hatására az életjelző LED (HB_LED) az RB15 kimenethez lesz rendelve, amit a CONFIG_HB_LED() meghívása ellenütemű kimenetnek állít be, a configDefaultUART() lefutása pedig a soros porti kommunikációt az RB10/RX és RB11/TX lábakhoz rendeli.)
  2. DEFAULT_BAUDRATE = 57600 bit/s
  3. CLOCK_CONFIG = FRCPLL_FCY40MHz (PIC24H mikrovezérlő esetén a belső oszcillátorból fáziscsatolt hurokkal előállított 40 MHz az alapértelmezett Fcy utasításfrekvencia)
Az alábbiakban részletes útmutatót talál a Microstick Plus kártya beüzemeléséhez.

Az USB-UART átalakító csatlakoztatása

A számítógéppel történő kommunikáláshoz mind a Microchip programozóját, mind a Microstock Plus kártya kommunikációs eszközét csatlakoztatni kell a PC-hez egy-egy USB-B mini típusú kábellel. Az MCP2200 USB-UART átlakaító adatlapja és a működtető, illetve konfiguráló szoftvere a telepítéshez a www.microchip.com/MCP2200 címről tölthető le. A szoftver telepítése után az eszközmeghajtó az MCP2200DriverManagementUtility.exe program segítségével installálható, illetve távolítható el. Az installálás itt azt jelenti, hogy a rendszer rendelkezésére bocsájtja. Ezután az eszközt csatlakoztatáskor a rendszer automatikusan felismeri. Az átalakító tulajdonságainak beállítására a Configurator.exe program használható. A gyári alapbeállításokon nem érdemes indokolatlanul változtatni.


2. ábra: Az MCP2200 USB-UART átalakító konfigurálása

Ha kíváncsiak vagyunk rá, hogy folyik-e kommunikáció, akkor engedélyezhetjük a TX/RX LED-eket, ahogy a fenti ábrán is láthatjuk. Itt két lehetőség között választhatunk: a Blink LEDs opció esetén minden karaker küldésekor felvillantja a LED-et egy rövid időre (100 ms, illetve 200 ms a választható érték), vagy a Toggle LEDs opció esetén minden karakter küldésekor átbillen a LED állapota.

Megjegyzések

A mintaprogramok futtatása a Microstick Plus kártyán

A Microstick Plus kártyához elkészítettük a PIC-kwik projekt példaprogramjainak egy speciális kiadását, javasoljuk tehát, hogy ehhez a kártyához ne a code_examples.zip, hanem a microstickplus_examples.zip állományt töltse le! A kettő között csupán annyi a különbség, hogy az utóbbiban a mintaprogramok projekt állományai a Microstick Plus kártyához vannak beállítva:
Megjegyzés: A Microstick Plus kártyához átdolgozott projektek egyelőre csak a chap08, chap09, chap10 és chap11 mappájákat értintik, egyelőre ennyit sikerült magyarra lefordítani. Ezekben a mappákban alkalmanként a lábkiosztást is megváltoztattuk a Tankönyvhöz képest, hogy a Microstick Plus kártya felhasználói lehetőleg hardver átalakítás nélkül tudják használni a kártyán található periféria áramköröket. A chap10 fejezetben csak az UART kommunikációval kapcsoltos mintapéldákhoz használhatjuk a Microstick Plus kártyát. Az SPI és I2C kommunikációhoz  való eszközöket nem tartalmaz a  kártya.

A PIC-kwik projekt eddig feldolgozott (és magyarra fordított megjegyzésekkel ellátott) példaprogramjainak újrafordítását és letöltését a Microstick kártyát ismertető fejezetben leírtak szerint kell végezni. A fő különbség az, hogy a HARDWARE_PLATFORM makrót most MICROSTICK_PLUS értékkel kell definiálni.

Az új projektek létrehozásának lépéseit az "A kísérleti áramkör" c. fejezet ismerteti.