NuTiny-SDK-NUC140 

A NuTiny-SDK-NUC140 fejlesztői készlet a Nuvoton ARM Cortex-M0 mikrovezérlő termékskáláján belül az USB és CAN kommunikációs képességekkel is felruházott NUC140 típuscsaládjához való. A fejlesztői készletben található áramköri panel két részből áll: a Nu-Link-Me programozó és hibavadász áramkörből, valamint a NuTiny-EVB-NUC140 céláramkörből, amely a NUC140 sorozat legnagyobb tudású tagját, a NUC140VE3CN mikrovezérlőt tartalmazza. A két panel gyárilag egy fizikai egységet képez, de a fejlesztés végével különválaszthatók (a gyengítés helyn a panel kettétörhető). A kezdő készlet a kettéválasztható panelon kívül csak egy USB kábelt tartalmaz, amivel a hibavadász áramkört a PC-hez csatlakoztatjuk (alapértelmezetten a céláramkör is innen kapja a tápfeszültséget).

1. ábra: A NuTiny-SDK-NUC140 fejlesztőkészlet

A NuTiny-SDK-NUC140 fejlesztői készlethez a gyártó a Keil RV/MDK és az IAR EW ARM (mindkető 32 kB memóriakorlátos próbaváltozat), valamint a korlátozásoktól mentes ingyenes CooCox CoIDEfejlesztői környezetet ajánlja. Ezek közül azonban csak az első kettő telepítését és az első projekt futtatását mutatják be részletesen a NuTiny-SDK-NUC140 User Manualban. A CooCox CoIDE fejlesztői környezet telepítéséhez és használatához a gyártó nem ad útmutatást, saját kútfőből kell kiokoskodni a szükséges lépéseket. Az alábbiakban ezért kifejezetten ennek a fejlesztői környezetnek a telepítését és használatát mutatom be. Mielőtt azonban hozzálátnánk a munkához, előbb a gyártó honlapjáról töltsük le a "kötelező olvasmányokat", és tanulmányozzuk át azokat!

Kötelező olvasmányok

Ajánlott irodalom

1. ARM Information Center: Cortex-M0 Devices Generic User Guide (letölthető PDF)

2. ARM Information Center: Cortex-M0 Technical Reference Manual (letölthető PDF)

3. Richard Kuo: NuMicro Nu-LB-NUC140 sample codes & educational materials (letölthető SourceForge.net projekt)

4. Joseph Yiu: The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0, Newnes/Elsevier 2011,  ISBN-10: 0123854776 | ISBN-13: 978-0123854773